Vuosikokouksen 2010 pöytäkirja

Vatasten sukuseura ry

VUOSIKOKOUS

Aika: 7.8.2010 klo 16.50
Paikka: Raatevaaran kylätalo, Hyypiäntie 681, 81240 Kiihtelysvaara
Läsnä: Kokouksen läsnäololista liitteenä. (Liite 1).

1§   Kokouksen avaus
Kyösti Vatanen avasi kokouksen.

2§   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Vatanen, sihteeriksi Aino Kurvinen, pöytäkirjan tarkastajiksi  Eero Kurvinen ja Anssi Saura.

4§   Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Kurvinen ja Anssi Saura.

5§   Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi. (Liite 2).

6§   Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen kokoukselle.

Toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite 3).

7§   Vahvistetaan jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle
Puheenjohtaja esitti sukuseuran perustamistyöryhmän ehdotuksena jäsenmaksuksi varsinaisille jäsenille 20 € / vuosi
ja samassa taloudessa eli osoitteessa asuville jäsenille 5 € / vuosi.

Jäsenmaksut hyväksyttiin ehdotetun suuruisina eli varsinaisille jäsenille 20 € / vuosi
ja samassa taloudessa eli osoitteessa asuville jäsenille 5 € / vuosi.

8§   Vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
Puheenjohtaja esitteli talousarvion toimintakaudelle 2010 – 2011 todeten, että talousarvio on todellakin arvio, koska se on sukuseuran ensimmäinen.

Talousarvioehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite 4).

9§   Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kyösti Vatanen Kiihtelysvaaran Uskalista ja varapuheenjohtajaksi Jukka Hirvonen Imatralta.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Tarja Hukka Kiteen Puhoksesta, Liisa Koponen Outokummusta, Leo Vatanen Helsingistä, Pekka K. Vatanen Tuupovaaran Huosiovaarasta, Reijo Vatanen Jyväskylästä ja Maija Väänänen Tohmajärven Akkalasta.

 

10§   Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
Tilintarkastajiksi valittiin Irma Hotulainen ja Kari Hotulainen Kiihtelysvaaran Uskalista.

Juhani Nuutinen valittiin Kari Hotulaisen varatilintarkastajaksi ja Anneli Nuutinen Irma Hotulaisen varatilintarkastajaksi.
Molemmat varatilintarkastajat ovat Kiihtelysvaaran Hyypiästä.

11§   Hallituksen evästäminen tulevaan toimintaan
Seuraava sukukokous pidetään Tuupovaarassa.

Jukka Hirvoselta haluttiin sukupuu-tulosteita. Valokuvapaperille tulostettuna ja postituskuluineen sukupuutulosteen hinnaksi arvioitiin 10 € / kpl.

Kokouksen valitsema sukuseuran logo, vaihtoehto numero 1, otetaan käyttöön mahdollisimman laajalti.
Logon suunnittelija graafikko, tietokirjailija Arvo Vatanen saa kokouksen kiitokset.

Nuorten mukaan saamiseksi netin mahdollisuuksia on hyödynnettävä ja sivuja päivitettävä.

Sukuseuran toivottiin esittäytyvän eri tilaisuuksissa ja suuremmissa tapahtumissa.

Keskusteltiin sukuseuran varainhankinnasta.

12§   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Vakuudeksi

Kyösti Vatanen                                                                                                                  Aino Kurvinen
puheenjohtaja                                                                                                                   sihteeri

LIITTEET:

1)      Kokouksen läsnäololista
2)      Esityslista
3)      Toimintasuunnitelma vuosikokousten 2010 ja 2012 väliselle kaudelle
4)      Talousarvio toimintakaudelle 2010 – 2011

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Eero Kurvinen                                                                                                                   Anssi Saura
pöytäkirjan tarkastaja                                                                                                     pöytäkirjan tarkastaja