Rekisteriselosteet

Täältä löydät sukuseuramme rekisteriselosteet.

Jäsenrekisteriseloste

Rekisterin nimi: Vatasten sukuseuran jäsenrekisteri.

Laatimispäiväys 11.3.2017

1. Rekisterinpitäjä

Vatasten sukuseura ry

Yhteystiedot:Huosiovaarantie 71, 8270 Tuupovaara

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Sihteeri-taloudenhoitaja Pekka K. Vatanen, Huosiovaarantie 71, 8270 Tuupovaara

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

4. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.

Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniajäsenet, ainaisjäsenet, varsinaiset jäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.

Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.
 

Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Vatasten sukuseuran sukututkimusrekisteri.

Laatimispäiväys 11.3.2017

1. Rekisterinpitäjä

Vatasten sukuseura ry
Yhteystiedot: Huosiovaarantie 71, 8270 Tuupovaara

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Sukututkija Jukka Hirvonen, Rautionkatu 21 C 19, 55910 Imatra
Sukututkija Anja Saura, Mäntytie 21 B 19, 00270 Helsinki

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimustietojen kerääminen

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot suvun jäsenistä, syntymä- ja kuolinajat, asuinpaikat ja muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä tietojen julkaisemis- ja kieltotiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

'Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut ja painamattomat lähteet. Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain sukututkimustakoituksiin seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran vastaavilla henkilöillä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioonottaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa.

Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään.

Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta.