Vuosikokouksen 2010 esityslista

Vatasten sukuseura ry

Aika: 7.8.2010 klo 16.00 alkavan perustamiskokouksen jälkeen

Paikka: Raatevaaran kylätalo, Hyypiäntie 681, Kiihtelysvaara

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja  päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja     kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle
 7. Vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen