Perustavan kokouksen pöytäkirja

Vatasten sukuseura ry

PERUSTAVA KOKOUS

Aika: 7.8.2010 klo 16.15
Paikka: Raatevaaran kylätalo, Hyypiäntie 681, 81240 Kiihtelysvaara
Läsnä: 7.8.2010 päivätty perustavan kokouksen läsnäololista liitteenä. (Liite 1).

1§   Kokouksen avaus
Kyösti Vatanen avasi kokouksen.

2§   Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Vatanen, sihteeriksi Kyösti Vatanen kutsui Aino Kurvisen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Kurvinen ja Anssi Saura ja ääntenlaskijoiksi Eero Kurvinen ja Anssi Saura.

3§   Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. (Liite 2).

4§   Alustus yhdistyksen perustamisesta
Hyväksyttiin alustukseksi Sukuseurojen Keskusliitto ry:n hallituksen jäsenen Esa Pulkkisen
ennen kokouksen alkua käyttämä puheenvuoro:  ”Evästyksiä sukuseuralle”.

5§   Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen
Puheenjohtaja kertoi, että yhdistyksen säännöt on laadittu mallisääntöjen mukaan. Mallisäännöt on hyväksytty
Patentti- ja rekisterihallituksen 20. päivänä huhtikuuta 2007 suorittamassa ennakkotarkastuksessa.
Säännöt käytiin läpi pääpiirteissään ja todettiin, että 6 § Tilit -kohta on laadittu niin,
että tarvittaessa voidaan antaa veroilmoitus verottajan sitä pyytäessä.

Puheenjohtajalle ja sihteerille myönnettiin lupa mahdollisten teknisten korjausten tekoon sääntöihin.

Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin. (Liite 3).

6§   Yhdistyksen perustaminen
Päätettiin perustaa Vatasten sukuseura. Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen perustajia ovat kaikki kokouksen
läsnäololistan mukaiset henkilöt. Perustamistyöryhmään kuuluneet henkilöt:
Jukka Hirvonen, Aino Kurvinen, Anja Saura ja Kyösti Vatanen allekirjoittavat perustamiskirjan ja säännöt.

Yhdistyksen perustaminen hyväksyttiin.

7§   Yhdistyksen rekisteröinti
Valittavat sukuseuran puheenjohtaja ja sihteeri huolehtivat yhdistyksen rekisteröinnistä.

8§   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

Vakuudeksi

Kyösti Vatanen                                                                                  Aino Kurvinen
puheenjohtaja                                                                                   sihteeri

LIITTEET:

1)      Perustavan kokouksen läsnäololista
2)      Esityslista
3)      Vatasten sukuseura ry:n säännöt

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Eero Kurvinen                                                                                      Anssi Saura
pöytäkirjan tarkastaja                                                                       pöytäkirjan tarkastaja